Thực đơn tiệc trà

Thực đơn tiệc trà

 1. DƯA HẤU
 2. THANH LONG
 3. DỨA
 4. BÁNH SU KEM
 5. BÁNH RÁN VỪNG
 6. BÁNH PHÔ MAI NƯỚNG
 7. MÍT SẤY KHÔ
 8. HẠT KHÔ THẬP CẨM
 9. TRÀ LIPTON
 10. NƯỚC SUỐI
 11. CÀ PHÊ
 12. NƯỚC ÉP HOA QUẢ
Đơn giá: 60.000đ

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. DỨA
 5. TÁO
 6. BÁNH SU KEM
 7. BÁNH RÁN VỪNG
 8. BÁNH PHÔ MAI NƯỚNG
 9. BÁNH DỪA NƯỚNG
 10. BÁNH SU KEM
 11. HẠT ĐIỀU
 12. TRÀ LIPTON
 13. NƯỚC SUỐI
 14. CÀ PHÊ
 15. NƯỚC ÉP HOA QUẢ
Đơn giá: 70.000đ

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. DỨA
 5. ỔI
 6. BÁNH SU KEM
 7. KEM CARAMEL
 8. BÁNH SÔ CÔ LA
 9. BÁNH DỪA NƯỚNG
 10. KHOAI TÂY MỸ
 11. HẠT KHÔ THẬP CẨM
 12. TRÀ LIPTON , TRÀ MẠN
 13. CÀ PHÊ
 14. SỮA TƯƠI
 15. NƯỚC ÉP HOA QUẢ
 16. NƯỚC SUỐI
Đơn giá: 80.000đ

 1. DƯA HẤU
 2. DƯA VÀNG
 3. THANH LONG
 4. DỨA
 5. BƯỞI
 6. BÁNH SU KEM
 7. KEM CARAMEL
 8. BÁNH PHÔ MAI NƯỚNG
 9. BÁNH QUY BƠ
 10. KHOAI MÔN KHÔ
 11. HẠT DẺ CƯỜI
 12. RƯỢU VANG
 13. TRÀ LIPTON
 14. CÀ PHÊ
 15. SỮA TƯƠI
 16. NƯỚC HOA QUẢ
 17. NƯỚC SUỐI
Đơn giá: 100.000đ