Thực đơn Buffet

Thực đơn Buffet

KHAI VỊ
STARTER
 1. SÚP HẢI SẢN KEM TƯƠI
  seafoods soup
 2. SALAD RAU TRỘN ĐÀ LẠT
  Dalat Garden Green Salad
 3. JĂM BÔNG CUỘN DƯA CHUỘT BAO TỬ
  Hams Rolled W. Pickled Baby Cucumber
 4. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  Bread, Baguette, Butter
CÁC MÓN CHÍNH
MAIN COURSE
 1. TÔM NƯỚNG PHOMA
  Shimp In Oven With Cheese
 2. CÁ HỒI ÁP CHẢO SỐT CHANH VÀNG ĐÀ LẠT
  Salmon With Lemon Sauce
 3. SƯỜN THĂN BỎ LÒ, KHOAI TÂY NƯỚNG
  Spare - Rib In Oven, Baked Potato
 4. GÀ CUỘN HẤP
  Chicken Rolled
 5. NEM CUA BỂ
  Crab Meat Spring Rolls
 6. LƯỜN VỊT SỐT CAM
  Duck À L'orange
 7. BÒ HẦM KIỂU PHÁP
  Beef Bourguinonne
 8. RAU HẤP NGŨ SẮC
  Steamed Vegetable
 9. MỲ Ý SỐT PHOMA & ỚT ĐỎ NƯỚNG
  Pasta W. Roasted Pepper, Parmesan
 10. CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  Peala
TRÁNG MIỆNG
DESERT
 1. HOA QUẢ TƯƠI
  Season Fruit
 2. BÁNH NGỌT PHÁP
  French Mini Cakes
 3. CHÈ ĐẬU ĐỎ
  Kidney Bean Puding Desert
 4. TRÀ, CÀ PHÊ
  Tea, Coffee
Đơn giá : 200.000đ/ pax

KHAI VỊ
STARTER
 1. SÚP GÀ NẤM HƯƠNG
  chicken soup
 2. SALAD DẦU DẤM
  Green salad
 3. SALAD KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
  Potato and apple salad
 4. THỊT XÔNG KHÓI CUỘN DƯA VÀNG
  Ham rolled with yellow melon
 5. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  Bread, butter
CÁC MÓN CHÍNH
MAIN COURSE
 1. TÔM CHIÊN TRỨNG MUỐI
  Shimp with salted egg
 2. CÁ LĂNG NƯỚNG
  Grilled hemibagrus fish
 3. BÒ SỐT TIÊU ĐEN
  Beef w/ pepper sauce
 4. LƯỜN VỊT SỐT CAM
  Duck with orange sauce
 5. GÀ RÚT XƯƠNG NẤM HẤP
  Borned chicken rolled w. mushoom
 6. XÔI NẾP HOÀNG PHỐ
  Steamed sticky rice
 7. CHÂN GIÒ HẦM SỐT KEM TƯƠI KIỂU ĐỨC
  Stewed pork thigh with cream sauce
 8. ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC, KHOAI TÂY CHIÊN
  Sauté ostrich meat with green pepper
 9. PIZZA
  Pizza
 10. NGÔ MỸ CHIÊN BƠ
  Fried coasted sweet corn
 11. MIẾN TRỘN LƯƠN
  Mixed verminceli with eel
 12. CẢI CHÍP SỐT DẦU HÀO VÀ NẤM HƯƠNG TƯƠI
  bok choy with mushoom sauce
 13. CƠM RANG HẢI SẢN
  Seafood Fried rice
TRÁNG MIỆNG
DESERT
 1. HOA QUẢ TƯƠI
  Season Fruit
 2. BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
  French cakes
Đơn giá : 220.000đ/ pax

KHAI VỊ
STARTER
 1. SÚP HẢI SẢN KIỂU PHÁP
  Fishman soup
 2. SALAD RAU TRỘN ĐÀ LẠT
  Da Lat garden green salad
 3. NỘM BƯỞI TÔM THỊT
  Grape fruit with shimp
 4. SUSHI CÁ HỒI
  Salmon sushi, Kikoman soya sauce
 5. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  Bread, butter
CÁC MÓN CHÍNH
MAIN COURSE
 1. TÔM SÚ NƯỚNG TIÊU
  Grilled Tiger Shimp w. pepper spice
 2. THỊT HUN KHÓI CUỘN BÒ ÚC NƯỚNG
  Wrapped bacon with Australian beef
 3. ĐÙI CỪU NƯỚNG
  Barbecue marinated lamb
 4. CÁ HỒI BỎ LÒ SỐT QUẢ BƠ VÀ LÁ HÚNG
  Salmon in oven w/avocado sauce
 5. MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
  Fried squid
 6. GÀ QUAY RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
  Borned roasted chicken, mushroom sauce
 7. HẢI SẢN NƯỚNG (CÁC LOẠI)
  Grilled seafood
 8. NEM HẢI SẢN CHẤM SỐT MAYONE
  Mayone seafood with sping roll
 9. BÒ HẦM SỐT VANG
  Stewed beef
 10. RAU HẤP NGŨ SẮC
  Steamed vegetable
 11. CƠM RANG DƯƠNG CHÂU
  Seafood Fried rice
 12. MỲ ỐNG VỚI PHO MA VÀ SỐT KEM
  Penne w. cream, parmesan
TRÁNG MIỆNG
DESERT
 1. HOA QUẢ TƯƠI
  Season Fruit
 2. BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
  French cakes
 3. CHÈ SEN LONG NHÃN
  Lotus, longan pudding desert
Đơn giá : 250.000đ/ pax

KHAI VỊ
STARTER
 1. SÚP CÁ HỒI KEM TƯƠI
  Salmon soup
 2. SALAD HYLẠP
  Greek salad
 3. SALAD KHOAI TÂY VÀ TÁO KIỂU NGA
  Potato and apple salaminced shimp and herb
 4. SUSHI CÁ HỒI
  Salmon sushi, Kikoman soya sauce
 5. NEM RAU QUẤN TÔM
 6. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  Bread, butter
CÁC MÓN CHÍNH
MAIN COURSE
 1. TÔM SÚ SỐT CAY
  Tiger Shimp w. spice sauce
 2. CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN SỐT NẤM TƯƠI
  Red snaper with mushroom sauce
 3. ĐÙI CỪU NƯỚNG
  Barbecue marinated lamb
 4. SƯỜN THĂN BỎ LÒ SỐT TÁO
  Spare - rib with apple sauce
 5. MỰC TƯƠI CHIÊN BƠ
  Fried squid
 6. GÀ QUAY RÚT XƯƠNG SỐT NẤM
  Borned roasted chicken, mushroom sauce
 7. XÚC XÍCH ĐỨC NƯỚNG
  Grilled sausage
 8. NEM HẢI SẢN CHẤM SỐT MAYONE
  Mayone seafood with sping roll
 9. MỲ XÀO SINGAPO HẢI SẢN
  Noodle sauté with seafood and veg
 10. RAU HẤP NGŨ SẮC
  Steamed vegetable
 11. CƠM RANG DƯƠNG CHÂU
  Seafood Fried rice
 12. MỲ Ý VỚI PHO MA VA SỐT BÒ BẰM
  Spaghetty bolognesse
TRÁNG MIỆNG
DESERT
 1. HOA QUẢ TƯƠI
  Season Fruit
 2. BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
  French cakes
Đơn giá : 300.000đ/ pax

KHAI VỊ
STARTER
 1. SÚP HẢI SẢN KEM TƯƠI
  Seafoods soup
 2. SALAD HYLẠP
  Greek salad
 3. SUSHI , SASHIMI CÁC LOẠI
  Sushi, sashimi
 4. THỊT XÔNG KHÓI CUỘN DƯA VÀNG
  Ham rolled with yellow melon
 5. SALAD TRỨNG CUA VÀ RONG BIỂN
  Seaweed and crab eggs salad
 6. PHỞ CUỐN
  Rice Noodle rolled
 7. BÁNH MỲ BƠ PHÁP
  Bread, butter
CÁC MÓN CHÍNH
MAIN COURSE
 1. TÔM SÚ SỐT CAY
  Tiger Shimp w. spice sauce
 2. CÁ HỒI BỎ LÒ SỐT QUẢ BƠ VÀ LÁ HÚNG TÂY
  Salmon in oven w/avocado sauce
 3. BÒ ÚC NƯỚNG BBQ
  Aus. Beef BBQ
 4. CÁ CHÌNH NƯỚNG GIẤY BẠC
  Grilled Ell fish
 5. LƯỜN VỊT SỐT CAM
  Duck with orange sauce
 6. CHÂN GIÒ HẦM ĐẬU PHÁP
  Stewed pork thigh with cream sauce
 7. ĐÀ ĐIỂU LÚC LẮC, KHOAI TÂY CHIÊN
  Sauté ostrich meat with green pepper
 8. TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
  Oyster charcoal grilled
 9. CẢI CHÍP SỐT DẦU HÀO VÀ NẤM HƯƠNG
  bok choy with mushoom sauce
 10. CƠM RANG HẢI SẢN
  Seafood Fried rice
 11. MỲ Ý VỚI PHO MA VA ỚT ĐỎ NƯỚNG
  Pasta w./roastes bell pepper, parmesan
 12. BÚN RIÊU CUA KIỂU VIỆT NAM
  Rice Noodle w/ sweet water crab soup
TRÁNG MIỆNG
DESERT
 1. HOA QUẢ TƯƠI
  Season Fruit
 2. BÁNH NGỌT CÁC LOẠI
  French cakes
 3. KEM CRAMEL
  Cream caramel
Đơn giá : 350.000đ/ pax